Depoloma

SUR  Lojistik, teknolojik alt yapısı, çözüm odaklı tecrübeli kadrosu ile yurtdışından getirilen ürünler için tahsis ettiği gümrüklü depolarında, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde antrepo hizmeti vermektedir.

Ek hizmet olarak; antrepo hizmetleri kapsamında tamamlayıcı gümrük bilgileri, danışmanlık ve YGM hizmetleri, proje bazında gümrükleme işlemleri (özet beyan-tescil-aktarma beyannamesi-transit işlemleri, ihracat ve ithalat) ve Gümrük Müdürlüğü iznine tabi elleçleme operasyonları (ürün bazlı etiketleme, kolileme, istifleme, küşad, muayene ürün hazırlığı, numune hazırlığı ve TSE ürün hazırlığı) sunmaktadır. İthalat taşımaları (teminatlı-teminatsız) ve millileşen ürünlere ait yurtiçi dağıtım hizmetleri taşımaları yapılmaktadır